אודות המרכז

סגל המרכז, מנהליו ומדריכיו הינם מומחים בעלי ניסיון רב שנים בעשייה ביטחונית בגופי הביטחון הממלכתיים ובסקטור הפרטי. סגל המרכז מחויב לאמנת המדריך המחמירה של המרכזז אשר לוקחת אחריות על הקניית הידע ללומדים. כלל מדריכי המרכז בעלי יכולת וניסיון בהעברת ידע, בשיטות הדרכה מתקדמות, תוך שימת דגש עיקרי על תהליך קליטת הידע והפנמתו אצל הלומדים.

במרכז הרב תחומי, הלומד הוא במרכז, – חומר הלימוד, המתודולוגיה, שיטות ההדרכה העדכניות והחדשניות כמו גם, כלי ההמחשה משולבים באופן ובמינון אשר יבטיח מיצוי היכולות של הלומד.

המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות הינו ארגון המתמחה בהעברת ידע יישומי בתחומי העשייה הביטחונית לסקטור הפרטי והממלכתי כאחד ועל כן, במרכז מציידים את הלומדד בארגז כלים מעשי, מעמידים לרשותו תמיכה, ליווי, חיזוק וסיוע כשנדרש. הידע והיכולות המוקנות ללומד במרכז, מסייעות לו לשאת באחריות התפקודית המוטלת עליו בהצלחה.

“הדגש העיקרי של המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות הוא תורת ההדרכה. בניגוד לתורת “ההשלכה” הנפוצה במחוזותינו, לא עוד מי שתפס תפס אלא תהליך הדרכה וחניכה סדורר של כל חניך וחניך תוך פיקוח ובקרה”(אורן שם טוב, מייסד ומנכ”ל המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות).

הלומדים נדרשים להישגיות גבוהה כיאה לבוגרי המרכז המשולבים כמובילים בתווך העשייה הביטחונית המוסדית והאזרחית.

הכשרות בתחומי ביטחון פנים.

ביטחון פנים – מכלול הפעולות הננקטות ….”לשם הגנה כוללת המסופקת לכל הפרטים, התאגידים ומוסדות השלטון המצויים במרחב הטריטוריאלי של המדינה. ביטחון הפנים כוללל הגנה בפני  איומים על קיומן ומימושן של זכויות היסוד, הגנה על קניינים תרבותיים וכלכליים השייכים לפרט, לקהילה, למדינה ולמוסדות השלטון” (המשרד לבט”פ).

המרכז מוביל בפיתוח תוכניות הכשרה עדכניות המבוססות על: צורכי השטח, הערכות מצב ומרכיבי התפקיד של המקצועות השונים.

המרכז שם דגש על רזי הניהול של הארגונים החמושים לסוגיהם ויכולתם להתמודד עם: מצבי חרום, מצבי קיצון, אירועי טב”ק וחמ”ר/חומ”ס, כמו גם: שיטור קהילתי, תכנון “עיר בטוחה”, סיירים קהילתיים, פיקוח רב תכליתי ומיצוי היכולות לשיפור איכות חיים תוך חיזוק תחושת הביטחון האישית.

תחום הלחימה החמושה תוך ניתוח זירת ההתרחשות / מפגש עם היריב, מנותחים בצורה רציפה המאפשרת למרכז להוביל תוכניות הדרכה עדכניות ומותאמות לאתגרי התקופה.