השתלמות עיקוב

מה לומדים:

פתיחת צוהר לעולם הסמוי מהעין ע”י הקניית ידי ויכולות בתחום המעקבים והתצפיות

משך והיקף:

40 שעות לימוד – על בסיס מפגש חד שבועי בן 6 שעות

מה לומדים:

אופי ההשתלמות:

הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע התיאורטי הנצבר במהלך ההשתלמות בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה

דרישות ההשתלמות:

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס חקירות ומודיעין