טפסים – המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות

דפי מידע קורסים

דפי מידע השתלמויות

חוקים נהלים ומידע שימושי – המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות

מדריך ירי, מפקד מטוח

הנחיות, תנאים ודרישות להכשרת מפקחי מטווח ומדריכי ירי. החוברת כוללת הנחיות כלליות, תנאים למתן הרשיון, חובות וסמכויות, תנאי הכשרה, חידוש הרשיון , השתלמות (חניכה) ועוד.

ישוב ראוי

בחוברת זו רוכזו ההנחיות, התנאים והדרישות מבעל הרשיון המיוחד בישוב ראוי. החוברת כוללת הנחיות כלליות, תנאים למתן רשיון, חובות וסמכויות בעל הרשיון המיוחד, תנאים למתן הרשאה לשאת כלי ירייה לאדם בישוב ועוד.

חוברת הדרכה לבעל רישיון מיוחד בישוב ראוי

מפעל ראוי

ההנחיות, התנאים והדרישות מבעל הרשיון המיוחד במפעל ראוי. החוברת כוללת הנחיות כלליות, תנאים למתן רשיון, חובות וסמכויות בעל הרשיון המיוחד, תנאים למתן הרשאה לשאת כלי ירייה לאדם בארגון ועוד.

חוברת הנחיות לבעל הרישיון המיוחד במפעל ראוי

חברות השמירה

ההנחיות וחומר ההדרכה לבעל הרשיון המיוחד בחברת שמירה.
 

טפסי הרשמה לקורס מפקחי מטווח

טפסי הרשמה לקורס מדריכי ירי

טפסי הרשמה לקורס ניהול ארגון חמוש