נוהל הרשמה לקורס מדריכי ירי

מתעניין יקר בעת הרשמתך עליך לוודא כי הינך נושא את המסמכים הבאים:

1 – תעודת מפקח מטווח בתוקף.

2 – 2 תמונות פספורט.

3 – צילום ת.ז

4 -צילם תעודת שחרור/מילואים

5  הצהרת בריאות חתומה ע”י רופא.- טופס מקור

6 בקשת לרישיון מדריכי ירי– טופס מקור

את הטפסים ניתן להוריד באתר בדף הטפסים