ניהול ארגון חמוש – ארגון ראוי מהו?

מאת: אורן שם טוב.

הכותב הינו מדריך בכיר ומייסד המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות.

מהו ארגון ראוי?

ארגון ראוי (מפעל ראוי) מהו?  ארגון ראוי הינו ארגון המתאים ל……, ו/או כשיר ל…….,

הגדרה זו בשימוש משרד הפנים ורשויות השונות באה להצביע על תו תקן בסיסי, המגדיר איזהו הארגון המורשה מבחינת הרשויות, לחמש את עצמו בכלי ירייה.

ההשלכה העיקרית האופרטיבית של יכולת החימוש העצמי הינה, הנפקת רישיונות נשיאת נשק ע”י הארגון עצמו כמעט ללא התערבות של הרשויות. עלינו לזכור כי במדינה דמוקרטית אין הדבר בבחינת מה בכך. בכדי לעשות כך על הארגון להתאים לדרישות החוק ולתנאי הרשויות ועליו להיות כשיר ביצועית לאחזקה ונשיאת כלי ירייה. החוק והרשויות מכירים בזכות, ומתירים לארגון לחמש את עצמו במידה וקיימת סכנה לחיי עובדיו בלבד. וזאת עפ”י הצרכים הבאים.

1.      מיקום הארגון – הכוונה למיקומו הפיזי של הארגון – קרי הארגון ממוקם באזור מסוכן (אזורי גבול , אזורי ספר וכיו”ב) וכתוצאה מכך קיים איום ממשי על חיי עובדי הארגון, אם בשעת עבודתם ואם בשעת הגעתם ו/ או עזיבתם את מקום עבודתם בארגון.

2.      שרותי הארגון פרוסים בשטחי איו”ש, גבול וספר – קרי קיימת סכנה לחיי העובדים המספקים שרות – ומכאן נדרשת הגנה על חיי העובדים המספקים שירותים לאנשים וארגונים אחרים הממוקמים באזורים מסוכנים, ו/או תשתיות הממוקמות באזורים מסוכנים, ומעצם הגעת עובדי הארגון לתחזוקתם בצורה שוטפת הם מסתכנים.

3.      אופי העיסוק – כוונת הרשויות לעיסוק המבדיל אותו, משאר עיסוקים , קרי מייחד אותו ומבדילו משאר העיסוקים. שכן ישנם עיסוקים שבעצם המלאכה בהם, קיימת סכנה לחיי העוסקים, ואלו הם:

3.1. ייצור מוצרים ביטחוניים

3.2. ייצור כימיקלים.

3.3. הובלת כספים ודברי ערך.

3.4. עיסוק בחומרים ותכשירים רפואיים

3.5. ייצור, עיבוד, סחר ושיווק של יהלומים ודברי ערך

3.6. מוסדות חינוך ופנימיות

3.7. בתי חולים

3.8. מתקנים נותני שרות לקהל

3.9.  חברת שמירה.

ויחד עם זאת על כל ארגון המבקש להיות ארגון חמוש מעצם היותו עומד בקריטריונים המוזכרים לעיל, יהיה חייב להגיש מסמכים נוספים לאישור הרשויות בכדי לקבל הכרה רשמית. כשהעיקרי שבניהם הוא מכתב המסביר את מהות הבעיה והוכחת הצורך – קרי הוכחת איום אמיתי על חיי עובדיו. במסמכים אלו יהיה על מגיש הבקשה להגדיר דברים נוספים, כמו מי יהיה אחראי על חימוש הארגון, מי יהיו העובדים המיועדים להחזיק בכלי הירייה, כמות סוג וקוטר כלי הירייה המבוקשת והיכן יוחזקו כלי הירייה מחוץ לשעות העבודה.

עלינו לזכור כי הכרת החוק והרשויות הינה אך ורק בגין איום על חיי אדם אם במישרין ו/ או בעקיפין, כתוצאה ממיקום הארגון ו/ או מתקניו ו/או תחום עיסוקו המייחד אותו מאחרים. כך שמחוץ לשעות הפעילות המוכרות אין שום אישור לשאת את כלי הירייה של הארגון לשום מקום ו/ או אתר, ויש להפקידם / לאחסנם מיד בסיום העבודה – קרי האיום.

כמובן שלכלל זה יש חריגים, ואולם חריגות אלו יהיו מותנות באישור מוקדם של הרשויות ויצוינו במסמכים המתאימים, לאותו ארגון המבקש להתחמש.