ניהול ארגון חמוש – כשירות ביצועית

ארגון המבקש לחמש את עצמו ואת עובדיו, חייב להיות כשיר ביצועית במספר תחומים בהקשר ישיר לאחסנה, אחזקה ונשיאת כלי ירייה תוך שימת דגש על שימוש נאות ומושכל בכלי הירייה.

אחסנה –  על הארגון חלה חובת הוכחה פיזית המציגה יכולת אחסנה בטוחה של כלי הירייה, אותם הוא מבקש לרכוש. התנאים הייעודיים לאחסנה נאותה ובטוחה נגזרים מכמות וסוג כלי הירייה שאותם מבקש הארגון לרכוש ולהחזיק. התנאים מוגדרים על פי מפתחות ידועים ויוצגו בפני מקבלי ההחלטות בארגון ע”י קציני הרישוי המחוזיים והרשויות הרלוונטיות. אחריות זו מוטלת רובה ככולה על כתפיו של המנהל המקצועי בארגון הוא בעל הרישיון המיוחד שהוכר ע”י משרד הפנים, האגף לתפקידים מיוחדים, המחלקה לרישוי כלי ירייה. ביקורות שוטפות של קציני רישוי ושליחי משרד הפנים ביחד ולחוד, יחשפו כל מפגע ו/ או אי עמידה בדרישות – דבר שיביא לפסילת ההכרה בארגון – כארגון חמוש. בחלק מהמקרים קיימת אפשרות אף לתביעה פלילית, כנגד העומד בראש הארגון ו /או הממונה על חימוש הארגון.

אחזקה – מסירת כלי הירייה לעובדי הארגון טומנת בחובה הכשרות תיאורטיות ומעשיות, מקדימות ושוטפו  ת, בתחומים שונים ויחד עם זאת בעלי הקשר ישיר לכלי ירייה כגון הוראות שימוש נשיאה ואחזקה, תחזוקת כלי ירייה, חוק ומשפט, נהלי דיווח וכו’. כשירותם הביצועית של העובדים לשאת כלי ירייה חייבת להבחן בצורה שוטפת ובזמנים קצובים כפי שמופיע בתקנות, “הדרכת עובדים” שנת 1999. אחריות זו מוטלת רובה ככולה על כתפיו של המנהל המקצועי בארגון הוא בעל הרישיון המיוחד, שהוכר ע”י משרד הפנים, האגף לתפקידים מיוחדים, המחלקה לרישוי כלי ירייה. ביקורות שוטפות של קציני רישוי ושליחי משרד הפנים ביחד ולחוד, יחשפו כל מפגע ו/ או אי עמידה בדרישות – דבר שיביא לפסילת ההכרה בארגון – כארגון חמוש. בחלק ניכר ממקרי הפסילה קיימת אפשרות אף לתביעה פלילית, כנגד העומד בראש הארגון ו /או הממונה על חימוש הארגון.

חימוש העובדים – המנהל המקצועי בארגון – בעל הרישיון המיוחד – הממונה על חימוש הארגון, הוא ורק הוא רשאי להנפיק תעודת הרשאה לעובד, המאפשרת נשיאה ואחזקת כלי ירייה בשעות העבודה המוכרות והמקובלות של הארגון. וכל זאת לאחר “שהיה סמוך ובטוח כי העובד ראוי לשאת כלי ירייה”. משפט זה ראוי לפרשנות שכן רבים הם העוסקים במלאכת חימוש העובדים שאינם מבינים את משמעות המשפט. סמוך ובטוח ? – שעון, נשען, מבוסס, מושתת – משוכנע בלא כל צל של ספק, בטוח במאה אחוז. אם כן מהיכן יכול להיות הממונה סמוך ובטוח?. שוב רבים הם הכלים העומדים לרשותו של הממונה לפני הנפקת כלי ירייה לעובד, מאישורי הרשויות ועד בדיקות נוספות ומקיפות שאותן יכול ונדרש הממונה לבצע, כגון בדיקות רקע, ממליצים, ראיונות אישיים, חוו”ד ממונים, חוו”ד מדריכים, חוו”ד עובדים, גרפולוגיה, פוליגרף, מבדקי כשירות שוטפים וכו’. הדבר מחייב ניהול תיק אישי לכל עובד, בדגש על עובד חמוש. הכשרת העובד בהתאם לדרישות תקנות “הדרכת עובדים” תיקון 1999.

כל חריגה תפעולית מדרישות החוק ואו אי עמידה במינוח “היה סמוך ובטוח כי העובד ראוי לשאת כלי ירייה” הינה בעלת השלכות רבות שחלק לא מבוטל מהן פליליות. חריגה בתהליך הנפקת רישיון לעובד מכניסה את כל הארגון לסיכון גבוה מאוד. שכן תפעול לקוי ו / או בלתי נאות של כלי הירייה ע”י העובד שלא נבדק כראוי מחייב את הארגון והעומדים בראשו לתת את הדין. ושוב גם כאן מתעוררת שאלת הכיסוי הביטוחי של הארגון.