קורס חוקרי אירועי ירי

מטרות הקורס

משך והיקף: 550 ש”ל + 70 ש”ל עבודת גמר על פני 60 מפגשים.

עקרי התכנים:

מבוא לחקירות / שיטות חקירה / תשאול-תחקור / פסיכולוגיה של החקירה / זירת האירוע – העברה / המערכת השיפוטית / מקורות מידע / חקירות ביטוח / חקירות נפגעי חבות מעבידים / תאונות עבודה / תאונות אישיות / מהימנות עובדים / חוק ומשפט / עקרונות המשפט הפלילי / עקרונות המשפט האזרחי / דיני ראיות / תיעוד זירת אירוע / תיעוד ממצאים / גיבוש תיק חקירה ממצאים והמלצות / הכנת חו”ד מומחה.

מנגנונים ומכאניקה – רובים – רובי סער – תמ”קים – אקדחים / בליסטיקה מורחב – חדירות חומרים – דינאמיקה של ריקושט ונתירים /  מז”פ – קריאת דוחות מעבדה בליסטית ופתולוגית / סוגי בדיקות אפשריות / ניתוח זירה וממצאים – תעדוף וחשיבות.

חוקים תקנות והוראות שעה / מודל תל”מ / הוראות אימון והכשרת עובדים / זיהוי ואיפיון הגורמים הישירים – גורמים נסיבתיים – גורמי היסוד / מיפוי וזיהוי תהליכים / הגדרת תהליכים ודירוגם / זיהוי נקודות כשל / פיתוח חשיבה תהליכית ותוצאתית / תרשימי זרימה / שרטוט טכני / מודל ניהול תהליכים מסוכנים – M-5 / תחקור אירועי כלי ירייה הגורם האנושי / מעגלי חיים / אנטומיה / פיזיולוגיה של המאמץ / סיורים באתרים.

אופי הקורס

הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע התיאורטי והיכולות המעשיות הנצבר במהלך הקורס בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה.

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות ב 85% מהמפגשים לפחות / עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים / מעבר מבדק מסכם בציון של 85 ומעלה.

תעודת הסמכה

לעומדים בדרישות תוענק תעודת הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות.

תנאי קבלה:

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס חוקרי אירועי ירי