קורס מדריכי ירי תקן משרד הבט”ל

קורס מדריכי הירי המוצע במרכז מיועד לאלו המעוניינים לעסוק בעבודה קשה מאתגרת אך מספקת, בתחומי האבטחה האזרחית ומאפשר לבוגריו להכשיר אזרחים להגנה עצמית ומאבטחים לאבטחת מתקנים.

לאחרונה שונה מתווה הקורס על ידי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לבטחון פנים, נוספו תכנים חדשים ושעות אימון ותרגול. קורס מדריכי הירי במתווה החדש, מאפשר לבוגריו לעמוד מוכנים, בחזית העשייה אל מול אתגרי התקופה.

משך קורס מדריכי ירי: 160+44 ש”ל

תכני קורס מדריכי ירי:

הוראות בטיחות כלליות וספציפיות / סוגי מטווחים / בעלי תפקידים במטווח וחובותיהם / ארגון וניהול מטווח / חוק כלי הירייה ותקנות משרד הבט”פ / הוראות הקבע של הרשויות המוסמכות / חוק רישוי עסקים / נהלי משרד הבט”פ לרישוי כלי ירייה וחידוש רישיונות / סיכונים תעסוקתיים / בטיחות והדרכה – הגורם האנושי / הדרכה טובה ולמידה נאותה / אימון אקדח – לימו ותרגול / רובי סער – אימון ותרגול / מנגנוני כלי ירייה / רובים – אוויר, צייד, זעיר, בריחי, חצי אוטומטי / הוראות פתיחה באש ושימוש בכלי ירייה / עקרונות לבניית תיק תרגיל – כולל תרגולים מעשיים / בליסטיקה- כולל תחמושת / אימון המדריך / סיורי שטח / אתיקה וערכים / אחריות מקצועית / קורס מגישי עזרה ראשונה.

תעודת הסמכה:

תנאי קבלה:

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס מדריכי ירי