קורס מנהלי אבטחה – תקן משטרת ישראל

מטרות הקורס

הקניית ידע ויכולות המאפשרות התמודדות עם היריבים השונים – על פי תפישת חטיבת האבטחה של משטרת ישראל לאבטחת מתקנים.

משך – 191.5 שעות לימוד

תכני הקורס

מבואות

ציר מבצעי /מקצועי

ציר פיקודי /ניהולי ( שיגרה וחירום )

ציר ידע תומך והעשרה

שיטות ההדרכה בקורס

בקורס יועברו הנושאים המפורטים בסילבוס שלהלן,  בשיטות הלימוד כדלקמן:

משכו של הקורס הינו פועל יוצא של היקף החומר הנלמד ובעיקר תהליך קליטת החומר עיבודו והפנמתו אצל החניך, הם הם, שקובעים את איכותו של מנהל הביטחון. לקיחת אחריות על חיי אדם אינה דבר של מה בכך ואינה נמדדת בגודל התעודה ובצבעיה אלא באופיו ואיכותו של הידע הנצבר אצל המנהל תוך שימת דגש על יישום טכניקות המניעה בלימה וסיכול לשם הגנה על הנפש ואו הרכוש.

הקורס מועבר ע”י מדריכי ביטחון פנים אבטחה ולחימה בעלי ניסיון רב שנים בהדרכה וחניכת מפקדים / מנהלים המופקדים על מערכות אבטחה משולבות.

השתתפות בקורס מותנת במעבר והתאמה ע”פ תבחיני כניסה של משטרת ישראל

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס מנב"טים