קורס מפקחי מטווח תקן משרד הבט”פ

למעוניינים להשתלב במסלולי הפיקוח על מתאמנים במטווחים ו/או ניהול מקצועי בארגונים חמושים. מתאים לראשי משמרות המבצעים “העברה חמה”.

משך הקורס: 80 שעות

מטרות הקורס

תכני קורס מפקחי מטווח

הוראות בטיחות בנשק ונוהלי התנהגות בקורס / בעלי תפקידים במטווח / סמכויותיו וחובותיו של מפקח מטווח / ארגון וניהול המטווח / חוק כלי יריה ונהלי משרד הבט”פ / ארגונים – הכרה ארגון וניהול / חוק העונשין – שימוש בכלי ירייה / סוגי מטווחים וגורמי סיכון במטווחים השונים / עקרונות בהדרכה / הכרת כלי ירייה, מנגנונים ובדיקות תקינות / אימות רישיונות / תפעול אקדח חצי אוטומטי ואקדח תופי / תפעול תמ”ק / תפעול רובים / עזרה ראשונה / חניכת יורים / מבחני הסמכה

תעודת הסמכה

הקורס מקנה נקודות זיכוי, ביציאה לקורסים בכירים כגון: קורס ניהול ארגון חמוש (לחץ לפרטים)

הקורס מקנה אפשרות יציאה לקורס מדריכי ירי בתקן הבט”פ
(לחץ לפרטים)

תנאי קבלה:

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס מפקחי מטווח