קורס ניהול אירגון חמוש

בוא והפוך למנהל מנדטורי ולהתברג לקורס ניהול ארגון חמוש הטוב בישראל.

הקורס המוצע ע”י המרכז הרב תחומי יחודי וייעודי, מוכר מאושר ומומלץ ע”י האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, כקורס מסמיך בתחום הניהול המקצועי לארגונים חמושים.

הקורס המועבר במרכז הרב תחומי, מנוהל ומבוצע ע”י מדריכים בכירים מאושרי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה, להכשרות המקנות הכרה ממלכתית. הקורס מקנה תעודת ניהול ארגון חמוש, תעודת בעל רישיון מיוחד.

ארגון חמוש

כל ארגון שקיבל הכרה מרשויות מדינת ישראל לחמש את עובדיו לטובת הגנה עצמית או הגנה על אחרים  ( חברות שמירה ). הניהול המקצועי של מערך החמושים באותם ארגונים ו/או סניפיהם מורכב ומחייב התייחסות מקצועית נאותה.

הקורס מקנה ידע יישומי לניהול מקצועי של מערך הכשירות הביצועית בארגון תוך שימת דגש על הכרת הסיכונים ( למנהל, לעובדים ולארגון כולו ), ודרכי התגוננות ומניעתם, הכרת דרישות החוק, תקנות, הנחיות והוראות שעה. הקורס הינו קורס חובה לעוסקים ו/או מתעתדים לעסוק בניהול מערכי חמושים בארגונים / סניפים ו/או מחלקות כוח אדם חמוש.

המנהל המקצועי הינו עמוד השדרה בארגון, ללא ניהולו המקצועי, הארגון אינו מסוגל להעריך את הסיכונים המקצועיים הטמונים בניהול מערך החמושים בארגון, או לחלופין לבצע את משימותיו על פי חוק, ויכולותיו הביצועיות קטנות עד כדי ביטולן, מצב מעין זה מערער את מעמדו של הארגון, ומביא לבחינה מחודשת – האם יש בכלל זכות קיום לארגון. יכולתו של ארגון חמוש להתקיים לאורך זמן תלויה במנהל המקצועי.

מסלולי הלימוד:

קהל היעד

למעוניינים להשתלב / להתקדם בתחום הניהול בארגונים חמושים / מנהלי סניפים / בעלי רשיון מיוחד

היקף הלימודים

מטרות הקורס

תכנים הנלמדים בקורס

ידע בסיסי: הוראות בטיחות / זירות עבודה ופעילות / בעלי תפקידים / הוראות הרשות המוסמכת / עקרונות ניהול וארגון / שימוש בכלי ירייה זירתיים / עקרונות בלמידה / עקרונות בכתיבה / עקרונות בהצגת נושא / חוקים, תקנות ונהלים לארגון חמוש / כלי ירייה במערך רישוי עסקים

ידע ניהולי

ניהול החימוש בארגון / סיכונים תעסוקתיים / בעלי תפקידים / ניהול מערך כשירות ובטיחות / ארועי כלי ירייה – הגורם האנושי / תחומי אחריות / בקרת תהליכים / מדדי ניהול / תחקור ארועים / סימולציות ניהול / סיכונים תעסוקתיים / כתיבת נהלים והוראות שעה

תעודת הסמכה

תעודה הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות תוענק לעומדים בדרישות הקורס

תנאי קבלה:

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס ניהול אירגון חמוש