קורס קב”טים לקמעונאות ותעשייה

מטרות הקורס:

הקניית ידע ויכולות המאפשרות התמודדות והגנה מפני היריב הפלילי – על פי תפישת האבטחה, תוך מתן דגש על מניעת פחת ואובדנים. 

משך הקורס 220 ש”ל 21 מפגשים

הקורס מועבר ע”י מדריכי ביטחון פנים אבטחה ולחימה בעלי ניסיון רב שנים בהדרכה וחניכת מפקדים / מנהלים המופקדים על מערכות אבטחה משולבות.

ציר מבצעי מקצועי

תפיסת האבטחה במתקנים / דפ”אות היריב הפלילי ואופן מימושן / סקירת איומים / ניתוח אירועי עבר / נוהל פתיחה באש / סימנים מחשידים /  בידוק ברכב / מניעת כניסה וחניה בשטח מאובטח / סריקות נגד חבלה / אמצעים טכנולוגיים לאיתור הברחות / תחומי אחריות וממשקים / עקרונות לגיבוש מכרז לשרותי אבטחה / אמצעי מיגון וטכנולוגיה לניהול / מניעת ריגול תעשיית / פיקוח – עובדים – ספקים – לקוחות /חוק ומשפט – / חוק רישוי עסקים / חוק סמכויות לשמירה על ביטחון הציבור / בעלי תפקידים ותבחינים / סמכויות / סמכויות מ”י באירועים מכוח החוקים השונים/הכרת האתר – קריאת תוכניות בטיות – פתחי יציאה וכניסה/מערכת כריזה/מערכות תאורה ושילוט/בקרת כניסה וספירת קהל/סקר סיכונים – איתור מפגעים/ניהול סיכונים – הכרת תהליך הזיהוי.

ציר ניהול

הערכה ובקרת סיכונים/זיהוי גורמי סיכון – חיזוי איתור ותיעוד/הערכת סיכונים תרחישים ותגובות/הכרת מערכות כיבוי אש בתוך ובסביבת המתקן/ניהול בטיחות קהל/אבטחת קהל/אמצעי ניתוב וריסון – הכוונה ושילוט – טיפול באוכלוסיות מיוחדות פינוי המוני – תצפיות והנצחה – הטיפול באירוע סד”צ/הכרת סוגי מתקנים טיפול באר”ן והכנות לפינוי/התכנון המבצעי-הפק”מ ייעוד ומבנה/סינון קהל – הפרדת אוכלוסיות/מניעת חדירות והחדרת תיעוד/שת”פ גורמי חוץ וחירום/העברת שרביט – בנית תוכנית לאבטחה לניהול אירוע-רשימת תיוג-טיפול בתנועה וחניה-נהלי דיווח בשגרה ובחירום/יחסי גומלין גורם מנחה מונחה/מושגים ועקרונות במנהיגות מימנות עובדים/ ראיון ומיון עובדים הערכת עובדים ומשוב/התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה – קבלת החלטות במצבי רוח/ מניעת פחת ואובדנים/ תכנון וכתיבת תיק שטח.

שיטות ההדרכה בקורס

הדרכה עיונית פרונטאלית / תרגילים נושאיים / תרגילים מסמכים / סיורי שטח / מטלות חניך – צוות אימון מבצעי טקטי ( כולל תרגיל ) למידה עצמית / מבחני עט ונייר, ביצוע פרוייקט גמר.

תעודת הסמכה

תעודת הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות

תנאי קבלה:

מעוניינים בפרטים והרשמה?

קורס קב”טים לקמעונאות ותעשייה